Klantenservice

Klantenservice MPPLUS B.V.

MPPLUS B.V.

Postbus 308
3940 AH Doorn

Telefoonnummer: 0343-769151 
Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 30098704
BTW-identificatienummer: NL008012805B02

1 Veel gestelde vragen
1.1 Hoe kan ik bestellen ?

Bestellen bij MPPLUS.nl doet u zo:

 • Zoek het artikel dat u wilt kopen
 • Klik op “meer info of bestel” om het artikel te bekijken.
 • Wilt u dit artikel bestellen vul dan het aantal te bestellen in.
 • Klik op ‘meer info of bestel’
 • Wilt u meer artikelen bestellen klik dan op “Ga verder met winkelen”
 • Vervolg dan de vorige procedure
 • Bent u klaar met winkelen klik dan op “Bestelling afronden”
 • Vul uw gegevens in en klik dan op “Volgende stap”
 • U ziet dan het scherm met info over de levering. Klik weer op “Volgende stap”
 • Vink de gewenste betaalmethode aan.
 • Bij de betaalmethode Ideal dient u ook de bank te kiezen
 • Klik op “Volgende stap”
 • Klik op de button “  met de voorwaarden
 • Wilt u alsnog wijzigingen aanbrengen dan kunt altijd klikken op “Terug naar ..…”
 • Wilt u alsnog artikelen toevoegen, aantallen wijzigen of artikelen verwijderen  klik dan op “winkelwagen” (rechts boven in)
 • Druk op “Kopen”
 • Tijdens deze stap kunt u de betaling voldoen. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw bestelling.

 

1.2 Hoe kan ik contact opnemen met de klantenservice?
Telefoonnummer: 0343-769151 
Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Of u kunt een e-mail sturen naar: [email protected]
1.3 Hoe kan ik betalen?

Veilig betalen in de webshop van MPPLUS.nl:

Uiteraard betaalt u veilig op www.mpplus.nl en betaalt u op de manier hoe u dat wenst: 

iDeal, waarbij geen betaalkosten worden berekend. De bestelling wordt direct verzonden.
Paypal, waarbij geen betaalkosten worden berekend. De bestelling wordt direct verzonden.

Ceditcard VISA, waarbij geen betaalkosten worden berekend. De bestelling wordt direct verzonden.

Door overmaking van het bedrag op onze bankrekening, waarbij geen betaalkosten worden berekend
IBAN :  NL5 7INGB 06909 437 68 t.n.v. MPPLUS

Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling verzonden.

Betaling met Klara. U betaalt achteraf na levering met een acceptgirokaart. Hierbij wordt € 2,50 aan betaalkosten berrekend.

Voor België kunt u veilig betalen met MisterCash, met VISA of door overmaking op onze
bankrekening IBAN :  NL57 INGB 0690 9437 68 BIC code INGBNL2A

1.4 Wat zijn de verzendkosten?

Al onze producten worden gratis verzonden

1.5 Wat is jullie levertijd en door welke vervoerder wordt er geleverd? Wat als het product(tijdelijk) niet meer leverbaar is?

We verzenden met POSTNL of met DHL.
Na de verzending ontvangt u een track&trace code, zodat u de de zending kunt volgen.

Indien u niet thuis bent, dan wordt er een dag later weer bezorgd.
Indien u dan weer niet thuis bent, dan ontvangt u bericht dat u de zending kunt ophalen bij een postkantoor en bij welk postkantoor.

Levertijd Nederland:

Is het artikel op voorraad, dan heeft u uw bestelling , indien besteld voor 22.00 uur, de volgende werkdag in huis.

Levertijd België:
Is het artikel op voorraad, dan heeft u uw bestelling met ca. 1 à 2 werkdagen in huis.

Indien het bestelde product (tijdelijk) niet meer leverbaar is en/of een langere levertijd heeft, dan ontvangt u hier bericht over en heeft u het recht de order te annuleren en wordt het betaalde bedrag aan u terug gestort.

1.6 Hoe kan ik ruilen of terugbetaald worden?

Ruilen,retourneren en terugbetaling:

Mocht het bestelde product niet aan uw wensen voldoen, dan dient u uiterlijk 14 dagen na ontvangst deze retour aan te melden d.m.v. het “heroepen/onbinding” formulier. Daarna heeft u nogmaals 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk te retourneren.

Het product moet slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. De portokosten van het retour zenden zijn in dit geval voor uw rekening.

Wij verzoeken u vriendelijk om eerst contact op te nemen met onze klantenservice 0343 - 769151 of via e-mail: [email protected] Houd uw bevestigingsmail bij de hand, als u met ons contact opneemt.

Het product dient teruggestuurd te worden in de originele verpakking indien redelijkerwijs mogelijk. Stuur het product onder vermelding van 'Retourzending' naar:

MPPLUS B.V.

T.a.v. de Klantenservice
p/a WSSN
2441 LD Nieuwveen

Zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping storten wij het volledige aankoopbedrag, inclusief de eventuele standaardkosten voor de heenzending, terug. Wel mogen wij wachten met terugbetaling tot wij de artikelen hebben teruggekregen

1.7 Ik heb een klacht, hoe kan ik contact opnemen?

Natuurlijk willen wij dat u tevreden over ons bedrijf en over de producten die u bij ons koopt. Wij zullen er dan ook alles aan doen, om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding, om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van onze medewerkers, u niet tevreden bent over het product dat u bij ons gekocht heeft, u niet tevreden bent over de afhandeling van een aankoop via onze website, of indien u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u over de afhandeling een klacht indienen.

U kunt uw klacht indienen door het online contact formulier op de website in te vullen met vermelding: klacht. U kunt ook een email sturen naar [email protected]. Ook kunt u een schriftelijke klacht insturen naar:

MPPLUS B.V.
T.a.v. de Klantenservice
Postbus 308
3940 AH Doorn

U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie
Indien de klacht niet wordt opgelost, heeft u ook toegang tot de geschillencommissie Thuiswinkel.
U kunt zich daartoe wenden via de website van de geschillencommissie : www.sgc.nl 
In geval van een klacht/geschil kunt u ook terecht bij het Europese online gschillenplatform (OSR) : http://ec.europa.eu

1.8 Hoe is de garantie ?
Hoe is de garantie ?

Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing.

Dat wil zeggen dat onze producten datgene moeten doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

1.9 Hoe werkt het herroepingsrecht ?

Wat houdt het herroepingsrecht in ?

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten niet informeren over herroepingsrecht:
3. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
4. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 1 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 2 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 3 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 4 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 5 - Ruilen,retourneren en terugbetaling:

Mocht het bestelde product niet aan uw wensen voldoen, dan dient u uiterlijk 14 dagen na ontvangst deze retour aan te melden d.m.v. het “heroepen/onbinding” formulier. Daarna heeft u nogmaals 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk te retourneren.

Het product moet slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. De portokosten van het retour zenden zijn in dit geval voor uw rekening.

Wij verzoeken u vriendelijk om eerst contact op te nemen met onze klantenservice 0318 - 514057 of via e-mail: [email protected] Houd uw bevestigingsmail bij de hand, als u met ons contact opneemt.

Het product dient teruggestuurd te worden in de originele verpakking indien redelijkerwijs mogelijk. Stuur het product onder vermelding van 'Retourzending' naar:

MPPLUS B.V.

T.a.v. de Klantenservice
Van der Leelaan 17
3941 RN Doorn

Zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping storten wij het volledige aankoopbedrag, inclusief de eventuele standaardkosten voor de heenzending, terug. Wel mogen wij wachten met terugbetaling tot wij de artikelen hebben teruggekregenBijlage I: Formulier voor herroeping

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: MPPLUS B.V.
Van der Leelaan 17, 3941 RN Doorn
Fax: 030 - 3100236
E-mailadres: [email protected]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
herroept/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.